dokumenty państwowe

Konstytucja RP

Konkordat

Ustawa Prawo oświatowe (Vulcan)

Karta Nauczyciela (Vulcan)

Ustawa o systemie oświaty (Vulcan)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii (oraz zmiany z 7 czerwca 2017 r.)

Porozumienie z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii

Porozumienie z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli religii (archiwalne)

Informacja MEN w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki etyki w szkołach publicznych 2014/2015

Informacja dotycząca organizowania zajęć z religii i etyki w publicznych przedszkolach i szkołach w roku szkolnym 2016/2017

Bezpłatne nauczanie religii w przedszkolach

Informacja MEN dla jednostek samorządu terytorialnego w sprawie regulacji dotyczących ramowych planów nauczania 2012

Korespondencja MEN w sprawie opłat za nauczanie religii

Stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz propozycje działań dotyczące spraw zgłoszonych przez Sekretarza Generalnego KEP

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lipca 2007 r - wliczanie oceny z religii do średniej

Ocena pracy i ocena dorobku zawodowego nauczyciela religii

Stanowisko MEN w sprawie sposobu wykonania przepisu art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b

Ochrona danych osobowych w działalności Kościoła Katolickiego w Polsce

Zasady dotyczące organizowania rekolekcji dla uczniów szkół publicznych

Odpowiedź na interpelację nr 16867 - dot. Halloween w sprawie organizowania w szkołach imprez o charakterze niechrześcijańskim