Przewodniczący KEP Sekretarz Generalny
Strona główna
FacebookTwitterKanał YouTube
Polish Bishops' Conference | Conferentia Episcoporum Poloniae

O Komisji

Zakres działań: opracowywanie programów katechetycznych, katechizmów, katechizacja w przedszkolach, szkołach publicznych i prywatnych, w tym katolickich; wychowanie w rodzinie, w szkole, w organizacjach itp.; formacja katechetów; problemy wychowania młodzieży, także akademickiej; organizowanie spotkań, pielgrzymek, rekolekcji, forum młodzieży, zjazdów krajowych i międzynarodowych.