wydziały katechetyczne

Adresy Wydziałów Katechetycznych w diecezjach

Archidiecezja Białostocka

Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Białostockiej
15-087 Białystok, ul. Kościelna 1
Dyrektor: ks. dr Bogdan SKŁODOWSKI
tel. (85) 665 24 09; fax (85) 665 24 31
tel. (85) 665 24 10 (Sekretariat)
www.katecheza.archibial.pl
e-mail: katecheza@archibial.pl


Diecezja Bielsko-Żywiecka

Wydział Katechetyczny Kurii Bielsko-Żywieckiej
43-300 Bielsko-Biała, ul. Żeromskiego 5a
Dyrektor: ks. dr Marek STUDENSKI
tel.734 176 646 (Dyrektor)
tel. 734 176 647 (Sekretariat)
tel. fax. (33) 819-12-02
www.katecheza.diecezja.bielsko.pl
e-mail: katecheza@kuria.bielsko.pl


Diecezja Bydgoska

Wydział Katechizacji i Szkół Katolickich
85-104 Bydgoszcz, ul. ks. Malczewskiego 1
Dyrektor: ks. dr hab. Mirosław GOGOLIK
tel. (52) 366 98 30
www.diecezja.bydgoszcz.pl
e-mail: katecheza@diecezja.bydgoszcz.pl


Archidiecezja Częstochowska

Referat Katechetyczny
42-200 Częstochowa, Aleja Najświętszej Maryi Panny 54
Dyrektor: ks. dr Roman CEGLAREK
tel. (34) 324 10 44
katecheza.archiczest.pl
e-mail: katecheza@archiczest.pl


Diecezja Drohiczyńska

Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie
17-312 Drohiczyn, ul. Kościelna 10
Dyrektor: ks. dr Krzysztof MIELNICKI
tel. (85) 656 57 04
www.katecheza.drohiczynska.pl
e-mail: wnkdr@drohiczynska.pl


Diecezja Elbląska

Wydział Nauki Katolickiej Kurii Diecezjalnej Elbląskiej
82-300 Elbląg, ul. Świętego Ducha 11
Dyrektor: ks. dr Wojciech SKIBICKI
tel. (55) 232 73 70
www.wnk.elblag.opoka.org.pl
e-mail: wnk_elblag@elblag.opoka.org.pl


Diecezja Ełcka

Wydział Katechetyczny Ełckiej Kurii Diecezjalnej
19-300 Ełk, Pl. Katedralny 1
Dyrektor: ks. dr Wojciech KOTARSKI
tel. (87) 621 68 06, fax (87) 621 68 03
www.wkelk.c0.pl
e-mail: wk@diecezja.elk.pl


Archidiecezja Gdańska

Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Gdańskiej
80-330 Gdańsk Oliwa, ul. Bpa Edmunda Nowickiego 1
Dyrektor: ks. Tyberiusz KROPLEWSKI
tel. (58) 552 43 25; fax (58) 552 51 15
www.katecheza.diecezja.gda.pl
e-mail: katechetagda@gmail.com


Diecezja Gliwicka

Sekcja Szkolno-Katechetyczna Wydziału Nauki i Kultury Chrześcijańskiej
44-100 Gliwice, ul. Łużycka 1
Dyrektor: ks. Tadeusz HRYHOROWICZ
tel. (32) 230 71 42 wewn. 119; fax: 32 230 78 88
www.kuria.gliwice.pl
e-mail: t_hryhorowicz@kuria.gliwice.pl


Archidiecezja Gnieźnieńska

Wydział Katechetyczny
62-200 Gniezno, ul. Kanclerza J. Łaskiego 7
Przewodniczący: dr Teresa KOWALCZYK
tel. (61) 424 82 26; fax (61) 426 21 05
www.katecheza.archidiecezja.pl
e-mail: kate@gniezno.opoka.org.pl


Diecezja Kaliska

Wydział Katechetyczny
62-800 Kalisz, ul. Widok 80-82
Wikariusz Biskupi ds. katechetycznych: Ks. Prałat dr Jerzy ADAMCZAK
Dyrektor: ks. dr Jarosław POWĄSKA
tel. (62) 766 78 55, fax kurii 62 757 15 16
www.diecezja.kalisz.pl
e-mail: wk@diecezja.kalisz.pl


Archidiecezja Katowicka

Wydział Katechetyczny
40-951 Katowice, ul. Wita Stwosza 16, skr. poczt. 206
Dyrektor: ks. dr hab. Roman BUCHTA
tel. (32) 251 21 60 wewn. 566
www.wk.archidiecezja.katowice.pl
e-mail: katechetyczny@archidiecezjakatowicka.pl


Diecezja Kielecka

Wydział Katechetyczny
25-025 Kielce, ul. Jana Pawła II, 3
Dyrektor: ks. dr Karol ZEGAN
tel. 661 321 300
www.katecheza.kielce.opoka.org.pl
e-mail: religia@kielce.opoka.org.pl


Diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska

Wydział Katechetyczny
75-062 Koszalin, ul. kard. Wyszyńskiego 25
Dyrektor: ks. dr Dariusz WYPYCH
tel. (94) 343 87 30 – sekretariat
www.diecezjakoszalin.pl
e-mail: katecheza@koszalin.opoka.org.pl


Archidiecezja Krakowska

Wydział Katechetyczny
31-004 Kraków, ul. Franciszkańska 3
Dyrektor: ks. dr Andrzej KIELIAN
tel. (12) 628 81 59; (12) 429 41 72
www.katecheza.diecezja.krakow.pl
e-mail: katecheza@diecezja.pl


Diecezja Legnicka

Wydział Katechetyczny Legnickiej Kurii Biskupiej
59-220 Legnica, ul. Jana Pawła II nr 1
Dyrektor: ks. dr Jarosław KOWALCZYK
tel. (76) 72 44 118 (sekretariat)
www.wk.diecezja.legnica.pl
e-mail: katechetyczny@diecezja.legnica.pl


Diecezja Lubelska

Wydział ds. Wychowania Katolickiego
20-950 Lublin, ul. Prym. Stefana Wyszyńskiego 2
Dyrektor: ks. dr Krzysztof GAŁAN
tel. (81) 532 25 46
www.katecheza.lublin.pl
e-mail: nauka@diecezja.lublin.pl


Diecezja Łomżyńska

Wydział Nauczania i Wychowania Katolickiego
18-400 Łomża, ul. Sadowa 3
Dyrektor: ks. dr Zbigniew PYSKŁO
tel. (86) 216 25 91 wewn. 620
www.katecheza.lomza.pl
e-mail: wydzialnwk@o2.pl


Diecezja Łowicka

Wydział Nauki Katolickiej
99-400 Łowicz, Stary Rynek 20
Dyrektor: ks. Wiesław WRONKA
tel. (46) 830 07 82; fax (46) 837 43 49
www.diecezja.lowicz.pl
e-mail: wnk@lowicka.eu


Archidiecezja Łódzka

Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Łódzkiej
90-458 Łódź, ul. ks. Ignacego Skorupki 3
Dyrektor: ks. Marcin WOJTASIK
tel. (42) 664 87 53; fax (42) 66 48 758
www.katecheza.lodz.pl
e-mail: katechet@archidiecezja.lodz.pl


Diecezja Opolska

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Opolu
ul. Książąt Opolskich 19, 45-005 Opole
Dyrektor: ks. prof. dr hab. Jerzy KOSTORZ
tel. (77) 44 32 133
www.diecezja.opole.pl/katecheza
e-mail: katecheta@diecezja.opole.pl


Diecezja Pelplińska

Wydział Katechetyczny
83-130 Pelplin, ul. Bpa Dominika 11
Dyrektor: ks. dr Jan DOPPKE
tel. (58) 536 12 22 wewn. 343
www.katecheza.diecezja-pelplin.pl
e-mail: wydzialkatechetyczny@diecezja-pelplin.pl


Diecezja Płocka

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej Płockiej
09-402 Płock, ul. Tumska 3
Dyrektor: ks. dr Marek WILCZEWSKI
tel. (24) 268 04 61
www.katechetyczny.diecezjaplocka.pl
e-mail: katecheza@diecezjaplocka.pl


Archidiecezja Poznańska

Referat Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Poznaniu
61-109 Poznań, ul. Ostrów Tumski 2
Przewodniczący: bp dr Damian BRYL
tel. (61) 851 28 20 lub (61) 851 28 21; fax kurii: (61) 851 28 14
www.archpoznan.pl
e-mail: katechetyczny@archpoznan.pl


Diecezja Przemyska

Wydział Nauki Katolickiej
37-700 Przemyśl, Plac Katedralny 4a
Dyrektor: ks. dr Waldemar JANIGA
tel. (16) 676 88 11; fax kurii (16) 678 66 94
www.przemyska.pl
e-mail: wnk@przemyska.pl


Diecezja Radomska

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej
26-600 Radom, ul. Malczewskiego 1
Dyrektor: ks. dr hab. Stanisław ŁABENDOWICZ, prof. KUL
tel./fax (48) 340 62 38 (sekretariat)
www.katecheza.radom.opoka.net.pl
e-mail: webmasterwydzial@poczta.opoka.org.pl


Diecezja Rzeszowska

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie
35-032 Rzeszów, ul. Zamkowa 4
Dyrektor: ks. dr Marek WINIARSKI
tel. (17) 852 44 19
www.wk.rzeszow.pl
e-mail: wydzial.katechetyczny.rzeszow@gmail.com


Diecezja Sandomierska

Wydział Nauki i Wychowania Katolickiego Kurii Diecezjalnej
27-600 Sandomierz, ul. Mariacka 9
Dyrektor: ks. dr Adam KOPEĆ
tel. 607 901 064; 508 175 612
katecheza.diecezjasandomierska.pl
e-mail: katecheza@diecezjasandomierska.pl


Diecezja Siedlecka

Wydział Nauczania
08-110 Siedlce, ul. Piłsudskiego 62
Dyrektor: ks. dr Krzysztof BARYGA
tel. (25) 632 51 43
www.katecheza.diecezja.siedlce.pl
e-mail: biuro@katecheza.diecezja.siedlce.pl


Diecezja Sosnowiecka

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej
41-214 Sosnowiec, ul. Gospodarcza 14a
Dyrektor: ks. dr Michał BORDA
tel. 519 512 816
www.katecheza.sosnowiec.pl
e-mail: wkat@sosnowiec.opoka.org.pl


Archidiecezja Szczecińsko-Kamieńska

Wydział Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej Szczecińsko-Kamieńskiej
71-459 Szczecin, ul. Papieża Pawła VI 4
Dyrektor: ks. dr Paweł PŁACZEK
tel. (91) 454 22 92, wewn. 120-122; fax. (91) 453 69 08
www.diecezja.szczecin.pl/katecheza
e-mail: wwk@kuria.pl


Diecezja Świdnicka

Wydział Katechetyczny Świdnickiej Kurii Biskupiej
58-100 Świdnica, pl. Jana Pawła II nr 1
Dyrektor: ks. dr Marek KORGUL
tel. (74) 856 44 04; fax (kuria) (74) 856 44 14
www.diecezja.swidnica.pl
e-mail: katecheza@diecezja.swidnica.pl


Diecezja Tarnowska

Wydział Katechetyczny
33-100 Tarnów, ul. Legionów 30
Dyrektor: ks. dr Tomasz LELITO
tel. (14) 63 17 350; fax (14) 63 17 359
www.katecheza.diecezja.tarnow.pl
e-mail: wydzkate@diecezja.tarnow.pl


Diecezja Toruńska

Wydział Katechetyczny
87- 100 Toruń, ul. Łazienna 18
Dyrektor: ks. dr Mariusz WOJNOWSKI
tel. (56) 622 35 30
www.katechizacja.diecezja.torun.pl
e-mail: w-katechetyczny@diecezja.torun.pl


Archidiecezja Warmińska

Wydział Nauki Katolickiej
10-006 Olsztyn, ul. Pieniężnego 22
Dyrektor: ks. dr Adam BIELINOWICZ
tel. (89) 524 71 60
www.katecheza.olsztyn.pl
e-mail: ks.a.bielinowicz@icloud.com


Archidiecezja Warszawska

Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej Warszawskiej
00-246 Warszawa, ul. Miodowa 17/19
Dyrektor: ks. dr Marek PRZYBYLSKI
tel. (22) 531 72 21
www.archidiecezja.warszawa.pl
e-mail: mprzybylski@mkw.pl


Diecezja Warszawsko - Praska

Wydział Nauki Katolickiej
03-707 Warszawa, ul. Floriańska 2a
Dyrektor: ks. Piotr PIERZCHAŁA
tel. (22) 51 81 511
www.katecheza.floriańska3.pl
e-mail: wnkpraga@interia.pl


Diecezja Włocławska

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej we Włocławku
87-800 Włocławek, ul. Gdańska 2/4
Dyrektor: ks. dr Marcin IDZIKOWSKI
tel. 693 827 451, fax: (54) 231 28 31
www.diecezja.wloclawek
e-mail: idzikowski_m@wp.pl


Diecezja Wrocławska

Wydziała Katechetyczny
50-328 Wrocław; ul. Katedralna 13
Dyrektor: ks. dr Krzysztof BORECKI
tel. (71) 327 11 67; fax (71) 322 82 69
www.archidiecezja.wroc.pl
e-mail: katechetyczny@archidiecezja.wroc.pl


Diecezja Zamojsko-Lubaczowska

Wydział Nauki i Wychowania Katolickiego
22-400 Zamość, ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 1
Dyrektor: ks. dr Piotr BRODZIAK
tel. (84) 627 95 21, w. 22
www.wniwk.zamojskolubaczowska.pl
e-mail: wniwk@zamojskolubaczowska.pl


Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska

Wydział Nauki Katolickiej
65-075 Zielona Góra, pl. Powstańców Wielkopolskich nr 1
Dyrektor: ks. dr Wojciech LECHÓW
tel. (68) 451 23 49 lub 52
www.wnk.diecezjazg.pl
e-mail: wnk@diecezjazg.pl