wydziały katechetyczne

Adresy Wydziałów Katechetycznych w diecezjach

Archidiecezja Białostocka

Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Białostockiej
15-087 Białystok, ul. Kościelna 1
Dyrektor: ks. dr Bogdan SKŁODOWSKI
tel. (85) 665 24 09
tel. (85) 665 24 10 (Sekretariat)
www.katecheza.archibial.pl
e-mail: katecheza@archibial.pl


Diecezja Bielsko-Żywiecka

Wydział Katechetyczny Kurii Bielsko-Żywieckiej
43-300 Bielsko-Biała, ul. Żeromskiego 5a
Dyrektor: ks. dr Marek STUDENSKI
tel. 734 176 647
https://diecezja.bielsko.pl/dla-katechety/
e-mail: katecheza@kuria.bielsko.pl


Diecezja Bydgoska

Wydział Katechizacji i Szkół Katolickich Kurii Diecezjalnej w Bydgoszczy
85-104 Bydgoszcz, ul. ks. Malczewskiego 1
Dyrektor: ks. prof. UAM dr hab. Mirosław GOGOLIK
tel. (52) 366 98 30
www.katecheza.bydgoszcz.pl
e-mail: katecheza@diecezja.bydgoszcz.pl


Archidiecezja Częstochowska

Referat Katechetyczny Kurii Metropolitalnej
42-200 Częstochowa, Aleja Najświętszej Maryi Panny 54
Dyrektor: ks. mgr lic. Paweł WRÓBEL
tel. 453 401 030
www.katecheza.archiczest.pl
e-mail: katecheza@archiczest.pl


Diecezja Drohiczyńska

Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie
17-312 Drohiczyn, ul. Kościelna 10
Dyrektor: ks. dr Krzysztof MIELNICKI
tel. 856 557 808
katecheza.drohiczynska.pl/
e-mail: wnkdr@drohiczynska.pl


Diecezja Elbląska

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej Elbląskiej
82-300 Elbląg, ul. Świętego Ducha 11
Dyrektor: bp dr Wojciech SKIBICKI
tel. (55) 232 73 70, fax (55) 232 54 09
www.wnk.elblag.opoka.org.pl
e-mail: katechetycznyel@gmail.com


Diecezja Ełcka

Wydział Katechetyczny Ełckiej Kurii Diecezjalnej
19-300 Ełk, Pl. Katedralny 1
Dyrektor: ks. dr Wojciech KOTARSKI
tel. (87) 621 68 06, fax (87) 621 68 03
www.wkelk.c0.pl
e-mail: wk@diecezja.elk.pl


Archidiecezja Gdańska

Wydział Katechetyczny Archidiecezji Gdańskiej
80-330 Gdańsk Oliwa, ul. Bpa Edmunda Nowickiego 1
Dyrektor: ks. dr Krystian WILCZYŃSKI
tel. (58) 552 43 25; fax (58) 552 51 15
www.katecheza.diecezja.gda.pl
e-mail: katechetagda@gmail.com


Diecezja Gliwicka

Sekcja Szkolno-Katechetyczna Wydziału Nauki i Kultury Chrześcijańskiej
44-100 Gliwice, ul. Łużycka 1
Dyrektor: ks. mgr-lic. Tadeusz HRYHOROWICZ
tel. (32) 230 71 42 wewn. 2; fax: 32 230 78 88
www.kuria.gliwice.pl
e-mail: katecheza@kuria.gliwice.pl


Archidiecezja Gnieźnieńska

Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie
62-200 Gniezno, ul. Jana Łaskiego 7
Przewodniczący: dr Teresa KOWALCZYK
tel. (61) 424 82 26; fax (61) 426 21 05
www.katecheza.archidiecezja.pl
e-mail: kate@gniezno.opoka.org.pl, katechizacja@archidiecezja.pl


Diecezja Kaliska

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Kaliszu
62-800 Kalisz, ul. Widok 80-82
Dyrektor: ks. dr Jarosław POWĄSKA
tel. (62) 766 78 55, wewn. 215, fax (62) 757 15 16
www.diecezja.kalisz.pl/news/wydzial-katechetyczny
e-mail: wk@diecezja.kalisz.pl


Archidiecezja Katowicka

Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej
40-043 Katowice, ul. Jordana 39
Dyrektor: ks. dr hab. Roman BUCHTA
tel. 519 546 011
www.wk.archidiecezjakatowicka.pl
e-mail: katechetyczny@katowicka.pl


Diecezja Kielecka

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Kielcach
25-025 Kielce, ul. Jana Pawła II, 3
Dyrektor: ks. dr Paweł ŚCISŁOWICZ
tel. 661 321 300
katecheza.diecezja.kielce.pl/
e-mail: katechezakielce@gmail.com


Diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska

Wydział Katechetyczny
75-062 Koszalin, ul. kard. Wyszyńskiego 25
Dyrektor: ks. dr Dariusz WYPYCH
tel. (94) 343 87 19 – dyrektor; (94) 343 87 30 – sekretariat
www.diecezjakoszalin.pl/wydzial-katechetyczny
e-mail: katecheza@koszalin.opoka.org.pl


Archidiecezja Krakowska

Wydział Katechetyczny
31-004 Kraków, ul. Franciszkańska 3
Dyrektor: ks. mgr Konrad KOZIOŁ
tel. (12) 628 81 59; (12) 429 41 72
www.katecheza.diecezja.krakow.pl
e-mail: katecheza@diecezja.pl


Diecezja Legnicka

Wydział Katechetyczny Legnickiej Kurii Biskupiej
59-220 Legnica 7, ul. Jana Pawła II nr 1
Dyrektor: ks. dr Jarosław KOWALCZYK
tel. (76) 724 41 19 (dyrektor), (76) 72 44 118 (sekretariat)
fax (76) 724 41 01 (ogólny do kurii)
www.wk.diecezja.legnica.pl
e-mail: katechetyczny@diecezja.legnica.pl


Diecezja Lubelska

Wydział do Spraw Wychowania Katolickiego
20-105 Lublin, ul. Prym. Stefana Wyszyńskiego 2
Dyrektor: ks. dr Krzysztof GAŁAN
tel. (81) 532 25 46
www.katecheza.lublin.pl
e-mail: nauka@diecezja.lublin.pl


Diecezja Łomżyńska

Wydział Nauczania i Wychowania Katolickiego
18-400 Łomża, ul. Sadowa 3
Dyrektor: ks. dr Zbigniew PYSKŁO
tel. (86) 216 25 91 wewn. 620
www.katecheza.lomza.pl
e-mail: wydzialnwk@o2.pl


Diecezja Łowicka

Wydział Nauki Katolickiej w Kurii Łowickiej
99-400 Łowicz, Stary Rynek 20
Dyrektor: ks. mgr-lic. Sławomir SOBIERAJSKI
tel. (46) 837 66 15 w. 165
www.diecezja.lowicz.pl/kuria-diecezjalna/wydzial-nauki-katolickiej/
e-mail: wnk@lowicka.eu


Archidiecezja Łódzka

Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Łódzkiej
90-458 Łódź, ul. ks. Ignacego Skorupki 3
Dyrektor: ks. dr Marcin WOJTASIK
tel. (42) 664 87 56; fax (42) 66 48 758
www.katecheza.lodz.pl
e-mail: katechet@archidiecezja.lodz.pl


Diecezja Opolska

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej
45-005 Opole, ul. Książąt Opolskich 19
Dyrektor: ks. dr hab. Jerzy KOSTORZ prof. UO
tel. (77) 44 32 133; fax kurii (77) 453 79 61
www.wk.diecezja.opole.pl
e-mail: katecheta@diecezja.opole.pl, sm@diecezja.opole.pl


Diecezja Pelplińska

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej Pelplińskiej
83-130 Pelplin, ul. Bpa Dominika 11
Dyrektor: ks. dr Jan DOPPKE
tel. (58) 536 12 22 wewn. 343 (ew. 5)
www.katecheza.diecezja-pelplin.pl
e-mail: wydzialkatechetyczny@diecezja-pelplin.pl


Diecezja Płocka

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej Płockiej
09-402 Płock, ul. Tumska 3
Dyrektor: ks. dr Grzegorz Jerzy ZAKRZEWSKI
tel. (24) 262 68 45 (sekretariat)
www.katechetyczny.diecezjaplocka.pl
e-mail: katecheza@plock.opoka.org.pl


Archidiecezja Poznańska

Referat Katechetyczny
61-109 Poznań, ul. Ostrów Tumski 2
Przewodniczący: bp Jan GLAPIAK
Dyrektor: ks. mgr-lic. Piotr MAŁECKI
tel. (61) 851 28 20 lub (61) 851 28 21; fax kurii: (61) 851 28 14
www.archpoznan.pl
e-mail: katechetyczny@archpoznan.pl


Diecezja Przemyska

Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu
37-700 Przemyśl, Plac Katedralny 4a
Dyrektor: ks. dr hab. Waldemar JANIGA
tel. (16) 678 66 94 wewn. 53; fax kurii (16) 678 66 94
www.przemyska.pl/katecheza
e-mail: wnk@przemyska.pl


Diecezja Radomska

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej
26-600 Radom, ul. Malczewskiego 1
Dyrektor: ks. dr Jarosław ZIELIŃSKI
tel./fax (48) 340 62 38 (sekretariat)
www.wydzial.katecheza.radom.pl/
e-mail: katecheza@diecezjaradom.pl


Diecezja Rzeszowska

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie
35-032 Rzeszów, ul. Zamkowa 4
Dyrektor: ks. dr Marek WINIARSKI
tel. (17) 852 44 19; fax (17) 852 17 83
www.wk.rzeszow.pl
e-mail: wydzial.katechetyczny.rzeszow@gmail.com


Diecezja Sandomierska

Wydział Nauki i Wychowania Katolickiego Kurii Diecezjalnej
27-600 Sandomierz, ul. Mariacka 9
Dyrektor: ks. dr Adam KOPEĆ
tel. 15 832 25 38, wewn. 307, 607 901 064
www.katecheza.diecezjasandomierska.pl
e-mail: katecheza.diecezjasandomierska@gmail.com


Diecezja Siedlecka

Wydział Nauczania Katechetycznego Kurii Diecezjalnej Siedleckiej
08-110 Siedlce, ul. Piłsudskiego 62
Dyrektor: ks. dr Paweł KINDRACKI
tel. (25) 632 51 43
www.katecheza.diecezja.siedlce.pl
e-mail: biuro@katecheza.diecezja.siedlce.pl


Diecezja Sosnowiecka

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu
41-214 Sosnowiec, ul. Gospodarcza 14a
Dyrektor: ks. dr Michał BORDA
tel. 519 512 816
www.katecheza.sosnowiec.pl
e-mail: wkat@sosnowiec.opoka.org.pl


Archidiecezja Szczecińsko-Kamieńska

Wydział Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej Szczecińsko-Kamieńskiej
71-459 Szczecin, ul. Papieża Pawła VI 4
Dyrektor: ks. dr Paweł PŁACZEK
tel. (91) 454 22 92, wewn. 120-122; fax. (91) 453 69 08
www.kuria.pl/katecheza
e-mail: wwk@kuria.pl


Diecezja Świdnicka

Wydział Katechetyczny Świdnickiej Kurii Biskupiej
58-100 Świdnica, pl. Jana Pawła II nr 1
Dyrektor: ks. dr Damian MROCZKOWSKI
tel. (74) 856 44 04; fax (kuria) (74) 856 44 14
www: brak e-mail: katechetyczny@diecezja.swidnica.pl


Diecezja Tarnowska

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Tarnowie
33-100 Tarnów, ul. Piłsudskiego 6
Dyrektor: ks. dr Andrzej JASNOS
tel. (14) 631 73 50; fax (14) 631 73 59
https://katechezatarnow.pl/
e-mail: katechezatarnow@gmail.com


Diecezja Toruńska

Wydział Katechetyczny
87- 100 Toruń, ul. Łazienna 18
Dyrektor: ks. dr Mariusz WOJNOWSKI
tel. (56) 622 35 30, 508 777 082
www.katechizacja.diecezja.torun.pl
e-mail: w-katechetyczny@diecezja.torun.pl


Archidiecezja Warmińska

Wydział Nauki Katolickiej
10-006 Olsztyn, ul. Pieniężnego 22
Dyrektor: ks. dr hab. Adam BIELINOWICZ, prof. UWM
tel. 516 922 400
www.katecheza.olsztyn.pl
e-mail: ks.a.bielinowicz@icloud.com


Archidiecezja Warszawska

Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej Warszawskiej
00-246 Warszawa, ul. Miodowa 17/19
Dyrektor: ks. dr Łukasz PRZYBYLSKI
tel. 507 300 805
www.archwwa.pl/miejsca/wydzial-duszpasterstwa-dzieci-i-mlodziezy/
e-mail: lrprzybylski@mkw.pl


Diecezja Warszawsko - Praska

Wydział Nauki Katolickiej Kurii Warszawsko-Praskiej
03-707 Warszawa, ul. Floriańska 2a
Dyrektor: ks. mgr-lic. Mariusz CZYŻEWSKI
tel. (22) 51 81 511
www.katecheza.floriańska3.pl
e-mail: wnkpraga@interia.pl


Diecezja Włocławska

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej Włocławskiej
87-800 Włocławek, ul. Gdańska 2/4
Dyrektor: ks. dr Marcin IDZIKOWSKI
tel. 518 014 500; 693 827 451
www.diecezja.wloclawek.pl/pl,page,wydzial_katechetyczny,3,18.html#tresc_strony
e-mail: idzikowski_m@wp.pl


Archidiecezja Wrocławska

Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej
50-328 Wrocław; ul. Katedralna 13
Dyrektor: ks. dr Mariusz SZYPA
tel. (71) 327 11 67; fax (71) 322 82 69
www.archidiecezja.wroc.pl
e-mail: katechetyczny@archidiecezja.wroc.pl


Diecezja Zamojsko-Lubaczowska

Wydział Nauki i Wychowania Katolickiego Kurii Diecezjalnej
22-400 Zamość, ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 1
Dyrektor: ks. dr Piotr BRODZIAK
tel. 506 095 614
www.wniwk.zamojskolubaczowska.pl
e-mail: wniwk@zamojskolubaczowska.pl


Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska

Wydział Nauki Katolickiej
65-075 Zielona Góra, pl. Powstańców Wielkopolskich nr 1
Dyrektor: ks. dr Wojciech LECHÓW
tel. 728 443 418
www.wnk.diecezjazg.pl
e-mail: wnk@diecezjazg.pl