Zgłoszenie programu do zatwierdzenia na terenie całej Polski

Wnioskodawca1)
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................Komisja Wychowania Katolickiego
Biuro Programowania Katechezy
Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 6
00-015 WarszawaZwracam się z prośbą o wszczęcie postępowania zatwierdzenia programu nauczania religii wraz z serią podręczników.

Etap edukacyjny
Autor (autorzy) programu
Przewidywany autor (autorzy) serii podręczników
Przewidywany wydawca serii podręczników
Tytuł programu
Adres do korespondencjiDo niniejszego wniosku dołączam tekst programu zgodnego z § 2 ust. 1 Regulaminu zatwierdza-nia programów nauczania i podręczników w szkolnym nauczaniu religii dzieci i młodzieży (w 3 egzemplarzach), zarys ogólnej koncepcji podręczników (w 3 egzemplarzach), autorecenzję autora(ów) programu (w 3 egzemplarzach) i potwierdzenie wpłaty na konto Komisji.
Miejsce i data wysłania formularza
.......................................................

Podpis i pieczęć zgłaszającego wniosek
1) W nagłówku należy umieścić nazwisko i adres biskupa diecezjalnego lub adres wydziału teologicznego z nazwiskiem dziekana.