Zgłoszenie programu do zarejestrowania na terenie diecezji

Komisja Wychowania Katolickiego
Biuro Programowania Katechezy

Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 6
00-015 Warszawa


Kuria Biskupia Diecezji .................... informuje, że na terenie diecezji obowiązuje diecezjalny program nauczania religii.

  • Autor (autorzy) programu: ..................
  • Program przeznaczony jest dla .................. etapu edukacyjnego.
  • Program będzie obowiązywał na terenie diecezji do czasu opracowania nowych podręczników.

Tekst programu zostaje przesłany w załączeniu.
Kuria Biskupia Diecezji .................. zwraca się o wpisanie ww. programu do wykazu programów i nadanie mu numeru.