Zgłoszenie podręcznika do zarejestrowania na terenie diecezji

Komisja Wychowania Katolickiego
Biuro Programowania Katechezy

Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 6
00-015 Warszawa


Kuria Biskupia Diecezji .................... informuje, że na terenie diecezji obowiązują następujące podręczniki do nauczania religii na .................... etapie edukacyjnym:

Klasa Autor podręcznika Tytuł podręcznika Wydawnictwo
  
 
 

Podręczniki zgodne są z programem przekazanym równocześnie Biuru Programowania Katechezy do wpisania do wykazu programów. Będą one obowiązywały na terenie diecezji .................... do czasu opracowania nowych podręczników. Wydruk podręczników zostaje przesłany w załączeniu.
Kuria Biskupia Diecezji .................... zwraca się o wpisanie ww. podręczników do wykazu podręczników i nadanie im numerów.