Programy i podręczniki

KOMISJA WYCHOWANIA KATOLICKIEGO

Komisja Wychowania Katolickiego

Konferencji Episkopatu Polski

01-015 Warszawa, Skwer Kardynała Wyszyńskiego 6

 


 

Warszawa, 5 sierpnia 2020 r.

  

Programy i podręczniki do nauczania religii

obowiązujące w roku szkolnym 2020/21

 

 

 

Przedszkole

Podstawa programowa katechezy z 8 VI 2018

Program ogólnopolski nr AZ-0-01/18 z 19 IX 2018: Spotykamy Jezusa

 

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Klasa 0 nr AZ-04-01/18-PO-3/20
Kocham Pana Jezusa, red. P. Płaczek, Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań

Bez ograniczeń

 

Program ogólnopolski nr AZ-0-01/20 z 28 I 2020: TAK dla Jezusa

 

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Grupa sześciolatków (klasa 0) nr AZ-04-01/20-KI-1/20
Tak! Jezus mnie kocha., red. Ks. K. Mielnicki E. Kondrak, Wydawnictwo Jedność, Kielce

Bez ograniczeń

 

Program ogólnopolski nr AZ-0-03/20 z 24 VII 2020: Kochani przez Boga

 

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Grupa pięciolatków nr AZ-03-03/20-WA-4/20
Jesteśmy dziećmi Bożymi,  red. A. Rayzacher-Majewska i inni, Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa-Olsztyn

Bez ograniczeń

Grupa sześciolatków nr AZ-03-03/20-WA-5/20
Z Panem Jezusem,  red. B. Śmigiera, A. Rayzacher-Majewska i inni, Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa-Olsztyn

Bez ograniczeń

 

Podstawa programowa katechezy z 8 III 2010

Program ogólnopolski nr AZ-0-01/10 z 9 VI 2010: Kochamy dobrego Boga

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Grupa trzylatków nr AZ-01-01/10-KR-1/11

Nasza Boża rodzina, red. W. Kubik, WAM, Kraków

31 VIII 2024

Grupa czterolatków nr AZ-02-01/10-KR-1/11

Bóg kocha dzieci, red. W. Kubik, WAM, Kraków

Grupa pięciolatków nr AZ-03-01/10-KR-1/11

Jesteśmy dziećmi Boga, red. W. Kubik, WAM, Kraków

ogólnopolski

Grupa trzy- i czterolatków nr AZ-01-01/10-PO-1/12
Pan Bóg kocha dzieci, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań

31 VIII 2024

Grupa pięciolatków nr AZ-03-01/10-PO-1/11
Jesteśmy dziećmi Bożymi, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań

ogólnopolski

Grupa trzy- i czterolatków nr AZ-01-01/10-KR-1/13
Bóg nas kocha, red. T. Panuś, A. Kielian, D. Pawłowska, Wydawnictwo św. Stanisława, Kraków

31 VIII 2024

Grupa pięciolatków nr AZ-03-01/10-KR-16/13
Jesteśmy dziećmi Bożymi , red. T. Panuś, A. Kielian, D. Pawłowska, Wydawnictwo św. Stanisława, Kraków

ogólnopolski

Grupa trzy-, czterolatków nr AZ-01-01/10-RA-2/12
Pan Bóg kocha dzieci, red. S. Łabendowicz, Wydawnictwo Ave, Radom

31 VIII 2024

Grupa pięciolatków nr AZ-03-01/10-RA-1/11
Jesteśmy dziećmi Bożymi, red. S. Łabendowicz, Wydawnictwo Ave, Radom

ogólnopolski

Grupa czterolatków nr AZ-02-01/10-LU-5/12
Pan Bóg kocha dzieci, red. M. Zając, Wydawnictwo Gaudium, Lublin

31 VIII 2024

Grupa pięciolatków nr AZ-03-01/10-LU-1/12
Jestem dzieckiem Bożym, red. M. Zając, Wydawnictwo Gaudium, Lublin

Lubelska

Grupa sześciolatków, klasa 0 nr LU-04-01/10-LU-1/17
Jezus moim przyjacielem, red. M. Zając, Wydawnictwo Gaudium, Lublin

31 VIII 2024

ogólnopolski

Grupa pięciolatków nr AZ-03-01/10-PL-1/13
Jesteśmy rodziną Boga, red. A. Krasiński, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock

31 VIII 2024

ogólnopolski

Grupa trzylatków nr AZ-01-01/10-KI-1/15
Radosne dzieci Boże, red. J. Czerkawski, Wydawnictwo Jedność, Kielce

31 VIII 2024

 

Grupa czterolatków nr KI-02-01/10-KI-3/16
Świat dziecka Bożego, red. D. Kurpiński, J. Snopek, Wydawnictwo Jedność, Kielce
Grupa pięciolatków nr AZ-03-01/10-KI-2/15
Spotkania dzieci Bożych,  D. Kurpiński, J. Snopek, Wydawnictwo Jedność, Kielce

ogólnopolski

Grupa pięciolatków nr AZ-03-01/10-WA-1/17
Jesteśmy dziećmi Bożymi,  red. A. Rayzacher-Majewska i inni, Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa-Olsztyn

31 VIII 2024

 

Grupa sześciolatków nr AZ-04-01/10-WA-2/17
Z Panem Jezusem,  red. B. Śmigiera, A. Rayzacher-Majewska i inni, Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa-Olsztyn

31 VIII 2024

 

Podstawa programowa katechezy z 20 VI 2001

Program ogólnopolski nr AZ-0-03/1 z 10 III 2003: Radość dzieci Bożych

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Klasa 0 nr AZ-03-03/1-01
s. T. Biłyk, I. Czarnecka, T. Czarnecka, B. Surma, Wędrowanie z Bogiem, WAM, Kraków

31 VIII 2024

 
Program ogólnopolski nr AZ-0-03/2 z 10 III 2003: Jezus mnie kocha

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Klasa 0 nr AZ-03-03/2-0

 Jezus mnie kocha, red. S. Łabendowicz, Radom-Sandomierz

31 VIII 2024

ogólnopolski

Klasa 0 nr AZ-03-03/2-6

 Mogę zaufać Jezusowi, red. R. Lis, Gaudium, Lublin

31 VIII 2024

ogólnopolski

Klasa 0 nr AZ-03-03/2-10

 A. Podgórska, A. Tulej, Bóg jest blisko, Centrum Katechetyczne Archidiecezji, Warszawa

31 VIII 2024

 

Program ogólnopolski dla kl. 0 nr AZ-0w-03/3 z 10 III 2003: Pan Jezus mnie kocha

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Klasa 0 nr AZ-03-03/3-0

Pan Jezus mnie kocha, red. R. Czekalski, A. Krasiński, E. Zielińska, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock

31 VIII 2024

 

Program ogólnopolski nr AZ-0-04/3 z 26 III 2004: W radości dzieci Bożych, opr. T. Śmiech

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Klasa 0 nr AZ-03-04/3-0

 M. Piątek, W świecie mojego Boga, Jedność, Kielce

31 VIII 2024

Klasa 0 (grupa sześciolatków) nr AZ-03-04/3-1

 Kocham dobrego Boga, red. E. Osewska, J. Stala, Jedność, Kielce

 

Program ogólnopolski nr AZ-0-04/4 z 26 III 2004: Jesteśmy dziećmi Boga, opr. J. Szpet, D. Jackowiak

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Klasa 0 (poziom III) nr AZ-03-04/4-0

 Przychodzimy do Pana Boga, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań

31 VIII 2024

 
Program ogólnopolski nr AZ-0-05/2 z 16 VI 2005: W dziele stworzenia odkrywam miłość Boga

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Klasa 0 nr AZ-03-05/2-0

 M. Wiadrowska-Gliszczyńska, D. Włoczewska, W dziele stworzenia odkrywam miłość Boga, Errata, Toruń

31 VIII 2024

 

Program dla diecezji drohiczyńskiej dla kl. 0 nr DR-0w-04/9 z 22 VI 2004: Jestem ukochanym dzieckiem Boga, red. Z. Rycak, Z. Barciński, J. Piasecki

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

drohiczyńska

Klasa 0 nr DR-03-04/9-0

Z. Barciński i in., Jestem ukochanym dzieckiem Boga¸ Klanza, Lublin.

31 VIII 2024

 
Program dla diecezji toruńskiej dla kl. 0 nr TO-0w-02/6 z 20 V 2002: Poznajemy Boga z mamą i tatą

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

toruńska

Klasa 0 nr TO-03-02/6-0

M. Wiadrowska, Poznajemy Boga z mamą i tatą, Errata, Toruń

31 VIII 2024

 

Program dla diecezji toruńskiej dla kl. 0 nr TO-0w-04/8 z 10 V 2004: Zbliżamy się do Boga

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

toruńska

Klasa 0 nr TO-03-04/8-0

Zbliżamy się do Boga, Kuria Biskupia, Toruń

31 VIII 2024

 

Program dla archidiecezji warszawskiej nr WA-0-02/4 z 6 V 2002: bez tytułu

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

warszawska

Klasa 0 nr WA-03-02/4-1

Idziemy do Ciebie, Jezu, opr. T. Balewski, A. Gutowski, MAG, Warszawa

31 VIII 2024

 
 

 

Szkoła podstawowa (klasy I-IV)

Podstawa programowa katechezy z 8 VI 2018

Program ogólnopolski nr AZ-1-01/18 z 19 IX 2018: Zaproszeni na ucztę z Jezusem

 

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Klasa I szkoły podstawowej nr AZ-11-01/18-PO-1/20

Spotkanie z Bogiem. Pan Bóg jest naszym Ojcem., red. Ks. P. Płaczek, Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań

bez ograniczeń

ogólnopolski

Klasa I szkoły podstawowej nr AZ-11-01/18-RA-1/20
Bóg naszym Ojcem, red. Ks. S. Łabendowicz, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Radom

bez ograniczeń

ogólnopolski

Klasa I szkoły podstawowej nr AZ-11-01/18-KR-1/20

Bóg jest naszym Ojcem, red. ks. T. Panuś, ks. A. Kielian i A. Berski, Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków.

bez ograniczeń

ogólnopolski

Klasa I szkoły podstawowej nr AZ-11-01/18-WA-1/20 (wersja warszawska), AZ-11-01/18-WM-1/20 (wersja warmińska) AZ-11-01/18-PL-1/20 (wersja płocka)

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, red. ks. R. Szewczyk, Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa.

bez ograniczeń

ogólnopolski

Klasa I szkoły podstawowej nr AZ-11-01/18-KI-4/20

Poznaję Boży świat, red. ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, J. Snopek, Jedność, Kielce.

bez ograniczeń

ogólnopolski

Klasa I szkoły podstawowej nr AZ-11-01/18-KR-3/20

Bóg – nasz Ojciec., red. Władysław Kubik SJ, Bartłomiej Bester, Teresa Czarnecka, Anna Duka, WAM, Kraków

bez ograniczeń

ogólnopolski

Klasa I szkoły podstawowej nr AZ-11-01/18-LU-3/20

Bóg naszym Ojcem, red. ks. P. Goliszek, Wydawnictwo Gaudium, Lublin

bez ograniczeń

 

 

Podstawa programowa katechezy z 8 III 2010

Program ogólnopolski nr AZ-1-01/10 z 9 VI 2010: W drodze do Wieczernika

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Klasa I szkoły podstawowej nr AZ-11-01/10-KR-1/11

Jesteśmy w Rodzinie Pana Jezusa, red. W. Kubik, WAM, Kraków

31 VIII 2021

Klasa II szkoły podstawowej nr AZ-12-01/10-KR-1/12

Kochamy Pana Jezusa, red. W. Kubik, WAM, Kraków

31 VIII 2022

Klasa III szkoły podstawowej nr AZ-13-01/10-KR-14/13

Przyjmujemy Pana Jezusa, red. W. Kubik, WAM, Kraków

31 VIII 2023

ogólnopolski

Klasa I szkoły podstawowej nr AZ-11-01/10-KR-2/12
Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa, red. T. Panuś, A. Kielian, A. Berski, Wydawnictwo św. Stanisława, Kraków

31 VIII 2021

Klasa II szkoły podstawowej nr AZ-12-01/10-KR-15/13
Kochamy Pana Jezusa, red. T. Panuś, A. Kielian, A. Berski, Wydawnictwo św. Stanisława, Kraków

31 VIII 2022

Klasa III szkoły podstawowej nr AZ-13-01/10-KR-3/15
Przyjmujemy Pana Jezusa, red. T. Panuś, A. Kielian, A. Berski, Wydawnictwo św. Stanisława, Kraków

31 VIII 2023

ogólnopolski

Klasa I szkoły podstawowej nr AZ-11-01/10-KR-7/15

Elementarz dziecka Bożego. Drogi przyjaciół Pana Jezusa – Jezus prowadzi, red. Z. Marek, WAM, Kraków

31 VIII 2021

ogólnopolski

Klasa I szkoły podstawowej nr AZ-11-01/10-LU-1/12

Jesteśmy rodziną Pana Jezusa, red. P. Goliszek, Wydawnictwo Gaudium, Lublin

31 VIII 2021

Klasa II szkoły podstawowej nr AZ-12-01/10-LU-3/13
Kochamy Pana Jezusa, red. P. Goliszek, Wydawnictwo Gaudium, Lublin

31 VIII 2022

Klasa III szkoły podstawowej nr AZ-13-01/10-LU-4/14
Przyjmujemy Pana Jezusa, red. P. Goliszek, Wydawnictwo Gaudium, Lublin

31 VIII 2023

ogólnopolski

Klasa I szkoły podstawowej nr AZ-11-01/10-PO-1/11

Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań

31 VIII 2021

Klasa II szkoły podstawowej nr AZ-12-01/10-PO-1/12
Kochamy Pana Jezusa, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań

31 VIII 2022

Klasa III szkoły podstawowej nr AZ-13-01/10-PO-1/13
Przyjmujemy Pana Jezusa, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań

31 VIII 2023

ogólnopolski

Klasa I szkoły podstawowej nr AZ-11-01/10-PL-2/13

Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa, red. A. Krasiński, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock

31 VIII 2021

Klasa II szkoły podstawowej nr AZ-12-01/10-PL-1/14
Kochamy Pana Jezusa, red. A. Krasiński, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock

31 VIII 2022

Klasa III szkoły podstawowej nr AZ-13-01/10-PL-3/14
Przyjmujemy Pana Jezusa, red. A. Krasiński, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock

31 VIII 2023

ogólnopolski

Klasa I szkoły podstawowej nr AZ-11-01/10-RA-1/11

Jesteśmy w rodzinie Jezusa, red. S. Łabendowicz, Wydawnictwo Ave, Radom

31 VIII 2021

Klasa II szkoły podstawowej nr AZ-12-01/10-RA-8/13
Kochamy Pana Jezusa, red. S. Łabendowicz, Wydawnictwo Ave, Radom

31 VIII 2022

Klasa III szkoły podstawowej nr AZ-13-01/10-RA-5/14
Przyjmujemy Pana Jezusa, red. S. Łabendowicz, Wydawnictwo Ave, Radom

31 VIII 2023

ogólnopolski

Klasa III szkoły podstawowej nr AZ-13-01/10-TA-1/13

Jezus przychodzi do nas we Mszy Świętej, red. E. Osewska, J. Stala, Biblos, Tarnów

31 VIII 2023

ogólnopolski

Klasa I szkoły podstawowej nr AZ-11-01/10-WA-1/12

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, red. R. Szewczyk, A. Frączak, Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa, wydanie poprawione 2015

31 VIII 2021

Klasa II szkoły podstawowej nr AZ-12-01/10-WA-2/13

A oto Ja jestem z wami, red. R. Szewczyk, A. Frączak, Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa, wydanie poprawione 2016

31 VIII 2022

Klasa III szkoły podstawowej nr AZ-13-01/10-WA-2/14
Kto spożywa Moje Ciało, ma życie, red. R. Szewczyk, A. Frączak, Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa, wydanie poprawione 2016

31 VIII 2023

 

Program ogólnopolski nr AZ-1-01/12 z 4 I 2012: W rodzinie dzieci Bożych

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Klasa I szkoły podstawowej nr AZ-11-01/12-KI-1/12

Żyjemy w Bożym świecie, red. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek, Jedność, Kielce

31 VIII 2021

Klasa II szkoły podstawowej nr AZ-12-01/12-KI-3/12
Idziemy do Jezusa, red. E. Kondrak, J. Czerkawski, Jedność, Kielce

31 VIII 2022

Klasa III szkoły podstawowej nr AZ-13-01/12-KI-4/13
Jezus jest z nami, red. J. Czerkawski, E. Kondrak, B. Nosek, Jedność, Kielce

31 VIII 2023

kielecka

Klasa I szkoły podstawowej nr KI-11-01/12-KI-2/16

Jezus nas kocha, D. Kurpiński, J. Snopek, red. J. Czerkawski, E. Kondrak, Jedność, Kielce

31 VIII 2021

 
Program ogólnopolski nr AZ-2-01/10 z 9 VI 2010: Poznaję Boga i w Niego wierzę

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Klasa IV szkoły podstawowej nr AZ-21-01/10-KR-2/12

Zaproszeni przez Boga, red. Z. Marek, WAM, Kraków

31 VIII 2024

ogólnopolski

Klasa IV szkoły podstawowej nr AZ-21-01/10-KR-3/12

Słuchamy Pana Boga, red. T. Panuś, A. Kielian, A. Berski, Wydawnictwo św. Stanisława, Kraków

31 VIII 2024

ogólnopolski

Klasa IV szkoły podstawowej nr AZ-21-01/10-LU-1/12

Jestem chrześcijaninem, red. W. Janiga, Wydawnictwo Gaudium, Lublin

31 VIII 2024

ogólnopolski

Klasa IV szkoły podstawowej nr AZ-21-01/10-PO-1/11

Jestem chrześcijaninem, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań

31 VIII 2024

ogólnopolski

Klasa IV szkoły podstawowej nr AZ-21-01/10-RA-1/13
Jestem chrześcijaninem, red. S. Łabendowicz, Wydawnictwo Ave, Radom

31 VIII 2024

ogólnopolski

Klasa IV szkoły podstawowej nr AZ-21-01/10-WA-3/13
Jestem chrześcijaninem, red. M. Czyżewski, Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa

31 VIII 2024

 

Program ogólnopolski nr AZ-2-02/12 z 30 V 2012: Odkrywamy tajemnice Bożego świata

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Klasa IV szkoły podstawowej nr AZ-21-02/12-KI-1/12

Miejsca pełne BOGActw, red. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek, Jedność, Kielce

31 VIII 2024

 

 

Program ogólnopolski nr AZ-2-01/15 z 21 IX 2015: Wierzę w Boga i kocham Kościół

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Klasa IV szkoły podstawowej nr AZ-21-01/15-PL-2/15

Wierzę w Boga Ojca, red. A. Krasiński, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock

30 VIII 2024

 

 

Szkoła podstawowa (klasy V-VIII)

Podstawa programowa katechezy z 8 VI 2018

Program ogólnopolski nr AZ-2-01/18 z 19 IX 2018: Bóg kocha i zbawia człowieka

 

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Klasa V szkoły podstawowej nr AZ-21-01/18-PO-2/20

Bóg szuka człowieka, red. Ks. Marcin Wojtasik, s. Beata Zawiślak, Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań

bez ograniczeń

ogólnopolski

Klasa V szkoły podstawowej nr AZ-21-01/18-RA-2/20

Bóg poszukuje człowieka, red. Ks. S. Łabendowicz, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Radom

bez ograniczeń

ogólnopolski

Klasa V szkoły podstawowej nr AZ-21-01/18-KR-2/20

Szukam cię, red. Władysław Kubik SJ, Teresa Czarnecka, WAM, Kraków

bez ograniczeń

ogólnopolski

Klasa V szkoły podstawowej nr AZ-21-01/18-LU-2/20

Bóg poszukuje człowieka, red. ks. Waldemar Janiga, Wydawnictwo Gaudium, Lublin

bez ograniczeń

ogólnopolski

Klasa V szkoły podstawowej nr AZ-21-01/18-WA-3/20 (wersja warszawska), AZ-21-01/18-WM-2/20  (wersja warmińska) AZ-21-01/18-PL-2/20  (wersja płocka)

Bóg nas szuka, red. ks. M. Czyżewski, Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa.

bez ograniczeń

 

 

Program ogólnopolski nr AZ-2-02/20 z 11 V 2020: Przez prawdę, dobro i piękno zdobywamy świętość

 

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Klasa V szkoły podstawowej nr AZ-21-01/20-KI-2/20

Szczęśliwi, którzy szukają prawdy, red. Ks. Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Wydawnictwo Jedność, Kielce

bez ograniczeń

 

Program ogólnopolski nr AZ-2-04/20 z 4 VIII 2020: Bóg jest wśród nas

 

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Klasa V szkoły podstawowej nr AZ-21-04/20-KR-4/20

Jezus dla człowieka, red. Ks. T.  Panuś, Ks. A. Kielian, A. Berski, Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków.

bez ograniczeń

 

 

Podstawa programowa katechezy z 8 III 2010

Program ogólnopolski nr AZ-2-01/10 z 9 VI 2010: Poznaję Boga i w Niego wierzę

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Klasa V szkoły podstawowej nr AZ-22-01/10-KR-5/13

Obdarowani przez Boga, red. Z. Marek, WAM, Kraków

31 VIII 2021

Klasa VI szkoły podstawowej nr AZ-23-01/10-KR-1/14
Przemienieni przez Boga, red. Z. Marek, WAM, Kraków

31 VIII 2022

ogólnopolski

Klasa V szkoły podstawowej nr AZ-22-01/10-KR-5/15
Wierzymy w Pana Boga, red. T. Panuś, A. Kielian, A. Berski, Wydawnictwo św. Stanisława, Kraków

31 VIII 2021

Klasa VI szkoły podstawowej nr AZ-23-01/10-KR-2/15
W Kościele umacniamy wiarę, red. T. Panuś, A. Kielian, A. Berski, Wydawnictwo św. Stanisława, Kraków

31 VIII 2022

ogólnopolski

Klasa V szkoły podstawowej nr AZ-22-01/10-LU-2/13
Wierzę w Boga, red. W. Janiga, Wydawnictwo Gaudium, Lublin

31 VIII 2021

Klasa VI szkoły podstawowej nr AZ-23-01/10-LU-2/14

Wierzę w Kościół, red. W. Janiga, Wydawnictwo Gaudium, Lublin

31 VIII 2022

ogólnopolski

Klasa V szkoły podstawowej nr AZ-22-01/10-PO-1/12
Wierzę w Boga, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań

31 VIII 2021

Klasa VI szkoły podstawowej nr AZ-23-01/10-PO-2/13
Wierzę w Kościół, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań

31 VIII 2022

ogólnopolski

Klasa V szkoły podstawowej nr AZ-22-01/10-RA-9/13
Wierzę w Boga, red. S. Łabendowicz, Wydawnictwo Ave, Radom

31 VIII 2021

Klasa VI szkoły podstawowej nr AZ-23-01/10-RA-2/15
Wierzę w Kościół , red. S. Łabendowicz, Wydawnictwo Ave, Radom

31 VIII 2022

ogólnopolski

Klasa V szkoły podstawowej nr AZ-22-01/10-WA-3/14
Wierzę w Jednego Boga, red. M. Czyżewski, Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa

31 VIII 2021

Klasa VI szkoły podstawowej nr AZ-23-01/10-WA-5/14
Wierzę w święty Kościół powszechny, red. M. Czyżewski, Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa

31 VIII 2022

 

Program ogólnopolski nr AZ-2-02/12 z 30 V 2012: Odkrywamy tajemnice Bożego świata

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Klasa V szkoły podstawowej nr AZ-22-02/12-KI-1/13
Spotkania uBOGAcające, red. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Paraszewska, Jedność, Kielce

31 VIII 2021

Klasa VI szkoły podstawowej nr AZ-23-02/12-KI-3/14
Tajemnice BOGAtego życia, red. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska, Jedność, Kielce

31 VIII 2022

 

 

Program ogólnopolski nr AZ-2-01/15 z 21 IX 2015: Wierzę w Boga i kocham Kościół

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

płocka

Klasa V szkoły podstawowej nr PL-22-01/15-PL-1/16
Ufam Synowi Bożemu, red. A. Krasiński, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock

31 VIII 2021

 
 
Program ogólnopolski nr AZ-3-01/10 z 9 VI 2010: Pójść za Jezusem Chrystusem

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Klasa VII szkoły podstawowej nr AZ-31-01/10-KR-1/11
Szukam was, red. W. Kubik, WAM, Kraków

31 VIII 2023

Klasa VIII szkoły podstawowej nr AZ-32-01/10-KR-3/12
Jestem z wami, red. W. Kubik, WAM, Kraków

31 VIII 2024

ogólnopolski

Klasa VII szkoły podstawowej nr AZ-31-01/10-KR-2/12
Jezus uczy i zbawia, red. Z. Marek, WAM, Kraków

31 VIII 2023

Klasa VIII szkoły podstawowej nr AZ-32-01/10-KR-12/13
Jezus działa i zbawia, red. Z. Marek, WAM, Kraków

31 VIII 2024

ogólnopolski

Klasa VII szkoły podstawowej nr AZ-31-01/10-LU-1/12

Spotykam Twoje Słowo, red. P. Mąkosa, Wydawnictwo Gaudium, Lublin

31 VIII 2023

Klasa VIII szkoły podstawowej nr AZ-32-01/10-LU-1/13
Z Tobą idę przez życie, red. P. Mąkosa, Wydawnictwo Gaudium, Lublin

31 VIII 2024

ogólnopolski

Klasa VII szkoły podstawowej nr AZ-31-01/10-PO-1/11
Spotkanie ze Słowem, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań

31 VIII 2023

Klasa VIII szkoły podstawowej nr AZ-32-01/10-PO-1/12
Aby nie ustać w drodze, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań

31 VIII 2024

ogólnopolski

Klasa VII szkoły podstawowej nr AZ-31-01/10-WA-1/12
P. Tomasik, Twoje Słowo światłem na mojej drodze, Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa

31 VIII 2023

Klasa VIII szkoły podstawowej nr AZ-32-01/10-WA-1/13
P. Tomasik, Ty ścieżkę życia mi ukażesz, Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa

31 VIII 2024

ogólnopolski

Klasa VII szkoły podstawowej nr AZ-31-01/10-RA-6/13
Spotkanie ze Słowem, red. S. Łabendowicz, Wydawnictwo Ave, Radom

31 VIII 2023

Klasa VIII szkoły podstawowej nr AZ-32-01/10-RA-10/13
Aby nie ustać w drodze, red. S. Łabendowicz, Wydawnictwo Ave, Radom

31 VIII 2024

 

Program ogólnopolski nr AZ-3-01/13 z 9 IV 2013: Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin?

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Klasa VII szkoły podstawowej nr AZ-31-01/13-KI-3/13
Błogosławieni, którzy szukają Jezusa, red. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska, Jedność, Kielce

31 VIII 2023

Klasa VIII szkoły podstawowej nr AZ-32-01/13-KI-4/14
Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi, red. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska, Jedność, Kielce

31 VIII 2024

 

Program ogólnopolski nr AZ-3-02/13 z 9 IV 2013: Rozradowanie się w Duchu Świętym

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Klasa VII szkoły podstawowej nr AZ-31-01/10-KR-4/15
Spotkanie ze Słowem, red. T. Panuś, R. Chrzanowska, Wydawnictwo św. Stanisława, Kraków

31 VIII 2023

Klasa VIII szkoły podstawowej nr AZ-32-02/13-KR-13/13
Aby nie ustać w drodze, red. T. Panuś, R. Chrzanowska, M. Lewicka, Wydawnictwo św. Stanisława, Kraków

31 VIII 2024

 

 

Szkoła ponadpodstawowa: Liceum czteroletnie i technikum pięcioletnie

Podstawa programowa katechezy z 8 VI 2018

Program ogólnopolski nr AZ-3-01/18 oraz AZ-4-01/18 z 19 IX 2018:

 Z Bogiem w dorosłe życie

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Klasa I liceum i technikum nr AZ-31-01/18-PO-4/20

Szukam wolności, red. Ks. R. Mazur, Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań

bez ograniczeń

ogólnopolski

Klasa I liceum i technikum nr AZ-31-01/18-LU-1/20

W poszukiwaniu wolności, red. Ks. M. Zając, Wydawnictwo Gaudium, Lublin

bez ograniczeń

ogólnopolski

Klasa I liceum i technikum nr AZ-31-01/18-WA-2/20

Na drogach wolności, red. Ks. P. Pierzchała, Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa-Olsztyn-Płock

bez ograniczeń

ogólnopolski

Klasa I liceum i technikum nr AZ-31-01/18-RA-3/20

W poszukiwaniu wiary i wolności, red. Ks. S. Łabendowicz, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Radom

bez ograniczeń

ogólnopolski

Klasa I liceum i technikum nr AZ-31-01/18-KI-5/20

Szczęśliwi, którzy żyją wolnością, red. Ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, Wydawnictwo Jedność, Kielce

bez ograniczeń

ogólnopolski

Klasa I liceum i technikum nr AZ-31-01/18-KR-5/20

U źródeł wolności, red. ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, E. Maniecka, Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków

bez ograniczeń

 

Podstawa programowa katechezy z 8 III 2010

Program ogólnopolski dla liceum nr AZ-4-01/10 z 9 VI 2010: Świadek Chrystusa

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Klasa II liceum i technikum nr AZ-41-01/10-KR-1/12

Jestem świadkiem Chrystusa w Kościele, red. Z. Marek, WAM, Kraków

31 VIII 2021

ogólnopolski

Klasa II liceum i II technikum nr AZ-41-01/10-LU-1/12

Świadczę o Jezusie w Kościele, red. R. Strus, W. Galant, Wydawnictwo Gaudium, Lublin

31 VIII 2021

ogólnopolski

Klasa II liceum nr AZ-41-01/10-PO-1/11
Moje miejsce w Kościele, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań

31 VIII 2021

ogólnopolski

Klasa II liceum i technikum nr AZ-41-01/10-WA-1/12

Być świadkiem Zmartwychwstałego w Kościele, red. P. Pierzchała, Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa

31 VIII 2021

ogólnopolski

Klasa II liceum nr AZ-41-01/10-RA-7/13
Świadek Chrystusa w Kościele, red. S. Łabendowicz, Wydawnictwo Ave, Radom

31 VIII 2021

 

Program ogólnopolski dla liceum nr AZ-4-03/12 z 30 V 2012: Żyć, aby wierzyć i kochać

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Klasa II liceum i technikum nr AZ-41-03/12-KI-1/12

W blasku Bożej prawdy, red. T. Śmiech, E. Kondrak, Jedność, Kielce

31 VIII 2021

 

Program dla ogólnopolski dla liceum i technikum nr AZ-4-06/12 z 22 X 2012: Bądźcie mocni!

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

 

Klasa II liceum i technikum nr AZ-41-06/12-KR-2/13
Mocni wiarą, red. T. Panuś, R. Chrzanowska, Wyd. św. Stanisława, Kraków

31 VIII 2021

 

Szkoła ponadgimnazjalna: Liceum trzyletnie i technikum czteroletnie

Podstawa programowa katechezy z 8 III 2010

Program ogólnopolski dla liceum nr AZ-4-01/10 z 9 VI 2010: Świadek Chrystusa

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Klasa II liceum i technikum nr AZ-42-01/10-KR-6/13
Drogi świadków Chrystusa w świecie, red. Z. Marek, WAM, Kraków

31 VIII 2021

Klasa III liceum i IV technikum nr AZ-43-01/10-KR-3/14
Drogi świadków Chrystusa w rodzinie, red. Z. Marek, WAM, Kraków

31 VIII 2022

ogólnopolski

Klasa II liceum i II technikum nr AZ-42-01/10-LU-4/13
Świadczę o Jezusie w świecie, red. R. Strus, W. Galant, Wydawnictwo Gaudium, Lublin

31 VIII 2021

Klasa III technikum nr AZ-63-01/10-LU-1/15
Świadczę o Jezusie wobec drugiego człowieka, red. R. Strus, Wydawnictwo Gaudium, Lublin

31 VIII 2022

Klasa III liceum i IV technikum nr AZ-43-01/10-LU-3/14
Świadczę o Jezusie w rodzinie, red. R. Strus, W. Galant, Wydawnictwo Gaudium, Lublin

31 VIII 2023

ogólnopolski

Klasa II liceum nr AZ-42-01/10-PO-1/12
Moje miejsce w świecie, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań

31 VIII 2021

Klasa III liceum nr AZ-43-01/10-PO-1/14
Moje miejsce w rodzinie, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań

31 VIII 2022

ogólnopolski

Klasa II liceum i technikum nr AZ-42-01/10-WA-4/13
Być świadkiem Zmartwychwstałego w świecie, red. P. Pierzchała, Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa

31 VIII 2021

Klasa III liceum i III-IV technikum nr AZ-43-01/10-WA-4/14
Być świadkiem Zmartwychwstałego w rodzinie, red. P. Pierzchała, Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa

31 VIII 2022

ogólnopolski

Klasa II liceum i technikum nr AZ-42-01/10-RA-11/13
Świadek Chrystusa w świecie, red. S. Łabendowicz, Wydawnictwo Ave, Radom

31 VIII 2021

Klasa III liceum i IV technikum nr AZ-43-01/10-RA-3/15
Świadek Chrystusa w rodzina, red. S. Łabendowicz, Wydawnictwo Ave, Radom

31 VIII 2022

radomska

Klasa III technikum nr RA-63-01/10-RA-1/16
Świadectwo miłości społecznej, red. S. Łabendowicz, Wydawnictwo Ave, Radom

31 VIII 2022

 

Program ogólnopolski dla technikum nr AZ-4-01/12 z 30 V 2012: Żyć, aby wierzyć i kochać

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Klasa III technikum nr AZ-43-01/12-KI-2/14
Za progiem nadziei, red. S. Mazur, B. Nosek, K. Rokosz, Jedność, Kielce

31 VIII 2022

 
Program ogólnopolski dla liceum nr AZ-4-03/12 z 30 V 2012: Żyć, aby wierzyć i kochać

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Klasa II liceum, II i III technikum nr AZ-42-03/12-KI-2/13
Na drogach wiary, red. J. Czerkawski, E. Kondrak, B. Nosek Jedność, Kielce

31 VIII 2021

Klasa III liceum i IV technikum nr AZ-43-03/12-KI-1/14
W bogactwie miłości, red. J. Czerkawski, E. Kondrak, B. Nosek Jedność, Kielce

31 VIII 2022

 

Program dla ogólnopolski dla liceum i technikum nr AZ-4-06/12 z 22 X 2012: Bądźcie mocni!

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Klasa II liceum i technikum nr AZ-42-06/12-KR-7/13
Mocni nadzieją, red. T. Panuś, R. Chrzanowska, Wyd. św. Stanisława, Kraków

31 VIII 2021

Klasa III liceum i technikum nr AZ-43-06/12-KR-1/15
Mocni miłością, red. T. Panuś, R. Chrzanowska, Wyd. św. Stanisława, Kraków

31 VIII 2022

Klasa IV technikum nr AZ-44-06/12-KR-10/15
Mocni mocą Chrystusa, red. T. Panuś, R. Chrzanowska, Wyd. św. Stanisława, Kraków

31 VIII 2023

 

 

 

 


 

Szkoła ponadpodstawowa: Szkoła branżowa I stopnia oraz szkoła zawodowa

Podstawa programowa katechezy z 8 VI 2018

Program ogólnopolski nr AZ-5-01/18 oraz z 19 IX 2018: Ku dorosłości

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Klasa I szkoły branżowej  nr AZ-51-01/18-KI-3/20

Jestem chrześcijaninem. Wierzę, red. B. Nosek, K. Rokosz, Jedność, Kielce

bez ograniczeń

ogólnopolski

Klasa I szkoły branżowej  nr AZ-51-01/18-PO-5/20

Droga do dojrzałej wiary, red. Ks. R. Mazur, Ks. M. Wojtasik, Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań

bez ograniczeń

 

Podstawa programowa katechezy z 8 III 2010

Program ogólnopolski dla szkoły zawodowej nr AZ-5-07/12 z 22 X 2012: Bądźcie mocni!

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Klasa II szkoły branżowej I stopnia nr AZ-52-07/12-KR-8/13
Mocni nadzieją, red. T. Panuś, R. Chrzanowska, Wyd. św. Stanisława, Kraków

31 VIII 2021

Klasa III szkoły zawodowej nr AZ-53-07/12-KR-6/15
Mocni miłością, red. T. Panuś, R. Chrzanowska, Wyd. św. Stanisława, Kraków

31 VIII 2022

 

 

Szkoły specjalne

Podstawa programowa katechezy z 8 III 2010

·         GN-9i-01/16 (z 22 VIII 2016) – dla archidiecezji gnieźnieńskiej – tytuł: W ramionach Ojca (A. Kielar, ks. J. Tomczak) – dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym ; do 31 VIII 2024.

Podstawa programowa katechezy z 20 VI 2001

·         AX-1i-03/5 (z 7 IV 2003) – dla całej Polski – dla klas I-III szkoły podstawowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym wraz pomocami dydaktycznymi nr AX-10i-03/5-0; do 31 VIII 2024.

·         AZ-1h-04/10 (z 27 VII 2004) – dla całej Polski – dla klas I-III szkoły podstawowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (zespół kierowany przez Z. Brzezinkę); do 31 VIII 2024.

·         AX-2i-03/5 (z 7 IV 2003) – dla całej Polski – dla klas IV-VI szkoły podstawowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym wraz pomocami dydaktycznymi nr AX-20i-03/5-0; do 31 VIII 2024.

·         AZ-2h-04/10 (z 27 VII 2004) – dla całej Polski – dla klas IV-VI szkoły podstawowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (zespół kierowany przez Z. Brzezinkę); do 31 VIII 2024.

·         AZ-3i-03/5 (z 7 IV 2003) – dla całej Polski – dla klas VII-VIII szkoły podstawowej i I ponadpodstawowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym wraz pomocami dydaktycznymi nr AZ-30i-03/5-0; do 31 VIII 2024.

·         AZ-3h-04/10 (z 27 VII 2004) – dla całej Polski – dla klas VII-VIII szkoły podstawowej i I ponadpodstawowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (zespół kierowany przez Z. Brzezinkę); do 31 VIII 2024.

·         AZ-3d-05/1 (z 22 II 2005) – dla całej Polski – dla klas VII-VIII szkoły podstawowej i I ponadpodstawowej dla uczniów niesłyszących (s. M. Polak); do 31 VIII 2024.

·         AZ-5h-04/10 (z 27 VII 2004) – dla całej Polski – dla klas I-II szkoły zawodowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (zespół kierowany przez Z. Brzezinkę); do 31 VIII 2024.