Informacja dla Autorów, Recenzentów i Wydawnictw

Informacja dla Autorów, Recenzentów i Wydawnictw

W związku ze zmianami w prawie oświatowym nie jest obecnie wymagane konstruowanie narzędzi pomiaru dydaktycznego. W związku z tym nie jest obowiązkowe stosowanie pkt. 6.3 załącznika nr 1 oraz całości załącznika nr 2 do uchwały Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 19.09.2019.

Jednocześnie, w związku z sytuacją epidemiczną w Polsce, proszę Wydawców o dostarczanie do recenzji pocztą elektroniczną podręczników i materiałów zawierających materiał graficzny w postaci plików pdf, zaś poradników w postaci plików doc.

Informuję Recenzentów, że materiały do recenzji będą nadsyłane na ich adresy pocztą elektroniczną. Proszę zatem o uaktualnienie adresów elektronicznych Recenzentów.

Korespondencję do Biura Programowania Katechezy proszę kierować jednocześnie na dwa adresy:

ptomasik@wp.pl
dkpp@wp.pl

Ks. Piotr Tomasik
Koordynator Biura Programowania Katechezy
przy Komisji Wychowania Katolickiego
Konferencji Episkopatu Polski