dokumenty kościelne

Wskazania Konferencji Episkopatu Polski dotyczące przygotowania dzieci do przyjęcia i przeżywania sakramentu pokuty i pojednania oraz Pierwszej Komunii Świętej

KEP: szacunek dla osób związanych z ruchem LGBT+ nie oznacza bezkrytycznego akceptowania ich poglądów

Stanowisko Konferencji Episkopatu Polski w sprawie tak zwanej Karty LGBT

Młodzi, wiara i rozeznawanie powołania, Dokument Końcowy Synodu Biskupów, 27.10.2018

Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim "GRAVISSIMUM EDUCATIONIS"

Adhortacja Jana Pawła II „Catechesi tradendae"

Z nauczania Jana Pawła II na temat katechizacji w polskiej szkole

Polskie Dyrektorium Katechetyczne

Wskazania Konferencji Episkopatu Polski dotyczące przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania 14 marca 2017 r.

Komunikat Prezydium KEP dotyczący nauczania religii w szkole (2 lutego 2016 r.)

Nowe brzmienie pięciu przykazań kościelnych

Oświadczenie Przewodniczącego KEP w sprawie niepokojących deklaracji Ministerstwa Edukacji Narodowej - 31 lipca 2014 r.

Stanowisko Konferencji Episkopatu Polski w sprawie obecności symboli religijnych w przestrzeni publicznej - 18.06.2010

Poznacie Prawdę, a Prawda was wyzwoli - List Episkopatu Polski z okazji 20. rocznicy powrotu katechezy do szkoły 30.08.2010 r

Towarzyszyć młodzieży we wzrastaniu - List Biskupów Polskich na niedzielę 2 września 2007 roku

Słowo biskupów po Konferencji Episkopatu Polski na temat młodzieży

List pasterski na rozpoczęcie roku szkolnego 2000. 03.09.2000 r

Nauczanie religii w szkole – zgodne z konstytucją i europejskimi standardami (2016)

Zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii rzymskokatolickiej w szkołach (2008)