Logowanie

Licznik odwiedzin

DzisiajDzisiaj222
WczorajWczoraj458
WszystkieWszystkie742047

 

V Tydzień Wychowania 13-19 września 2015

"Wychowywać do pełni człowieczeństwa"

 

W dniach od 13-19 września odbywa się po raz piąty Tydzień Wychowania. W tym roku przebiega pod hasłem: „Wychowywać do pełni człowieczeństwa”. Jest to nawiązanie do obchodzonej w tym roku 200. rocznicy urodzin św. Jana Bosko, wielkiego przyjaciela młodzieży. Chcemy też pokazać, że metoda wychowawcza, jaką zostawił ten Święty jest jak najbardziej aktualna w naszych czasach.

Cele: Tydzień Wychowania ma służyć kształtowaniu szeroko rozumianej  kultury wychowawczej i budzeniu świadomości wychowawczej wszystkich środowisk, a przede wszystkim rodziców.

Inicjatywy: modlitwa, katecheza, konferencje i spotkania z rodzicami

 

Święty Jan Bosko zawarł swoje zasady w trzech pojęciach: rozum, religia i miłość wychowawcza. Całej formacji nadał zaś kierunek prewencyjny, czyli zapobiegawczy.

a) Rola rozumu w wychowaniu

Rozumne wychowanie przejawia się w postawach wyrozumiałości, cierpliwego dialogu, mądrego rozwiązywania zaistniałych konfliktów, jak również w poszukiwaniu wartości pociągających młodego człowieka.

b) Znaczenie religii w wychowaniu

Uwzględnianie jej w procesie wychowawczym ukierunkowuje na prawdę i dobro oraz pozwala człowiekowi na trafny wybór wartości. Według ks. Bosko, głębokie zjednoczenie z Panem Jezusem wyzwala człowieka od lęku przed złem i śmiercią, obdarza niezbędną siłą do zmagań o dojrzałą wiarę, zdolną do obrony osobistych przekonań religijnych.

Obecność religii w procesie wychowawczym nadaje mu o wiele głębszy sens. Od 25 lat wszechstronnemu wychowaniu dzieci i młodzieży służy między innymi katecheza w szkole. To właśnie praca dydaktyczna katechetów stanowi nieocenioną pomoc w realizowaniu zadań wychowawczych szkoły.

c) Istota miłości wychowawczej

To miłość pobudza i mobilizuje, motywuje wychowawców do oddania się dobru wychowanków. Sprawia, że są oni gotowi do poświęceń i trudów, nie bacząc na pojawiające się przeciwności.

Święty Jan Bosko mówił do swoich wychowanków: „Dla was żyję, dla was pracuję, dla was jestem gotowy oddać moje życie”. Dla młodzieży tworzył oratoria, szkoły, wydobywał zagubionych z więzień i przygotowywał ich do wejścia w życie społeczne, zawodowe i kulturalne. 

 

tekst Listu EP - http://www.diecezja.legnica.pl/documents/442

 

************************

 

 

TYDZIEŃ WYCHOWANIA

http://www.tydzienwychowania.pl/

 

Ta nowa inicjatywa Kościoła w Polsce ma podkreślić rolę wychowania, którego celem jest integralny rozwój człowieka. Dzisiejsza szkoła zbyt często tylko kształci, a zapracowani rodzice poświęcają dzieciom zbyt mało czasu, troszcząc się przede wszystkim o zapewnienie potrzeb materialnych. „Jest pilna potrzeba zajęcia się problemami wychowania” – mówi bp Marek Mendyk, przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP.

 

Tydzień Wychowania nawiązuje do obchodzonych lokalnie kwartalnych dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Tydzień Wychowania jest obchodzony zawsze w tygodniu, w którym wypada święto św. Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży (przypada ono 18 września).

 

Adres strony internetowej i szczegółowe informacje:

http://www.tydzienwychowania.pl/

List Pasterski Episkopatu Polski na III Tydzień Wychowania
http://episkopat.pl/dokumenty/listy_pasterskie/5295.1,Wychowywac_do_wartosci.html

 

 

 

 

AKT ZAWIERZENIA BOGU OJCU DZIEŁA WYCHOWANIA

 

Boże, Ojcze Wszechmogący, wychowanie jest prowadzeniem drugiego człowieka drogą wiodącą do dobra. Ty jesteś źródłem wszelkiego dobra i celem, do którego każde dobro nas przybliża. Prosimy, przenikaj nasze serca i wspieraj nasze wzrastanie w świętości, umacniając przyjaźń z Tobą i naszymi braćmi.

 

Błogosław naszym rodzicom, nauczycielom i wychowawcom, którzy przykładem swego życia, mądrością i wiedzą pokazują nam jak zmierzać do pełni człowieczeństwa według Twojego zamysłu. Wspomagaj ich i napełniaj swoimi darami, aby pełnili Twoją wolę w swojej posłudze.

 

Nauczycielu i Wychowawco wszystkich ludzi, przez Twoją miłość do nas pomagaj nam rozwijać nasze talenty i bardziej wierzyć w Ciebie, abyśmy poprzez naukę, stawali się podobni do Jezusa i podążając drogą zbawienia mogli wieść życie przepełnione miłością.

 

Prosimy Cię o to w imię Jezusa, naszego Pana. Amen.