Logowanie

Licznik odwiedzin

DzisiajDzisiaj222
WczorajWczoraj458
WszystkieWszystkie742047

Wnioskodawca1)
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................Komisja Wychowania Katolickiego
Biuro Programowania Katechezy
Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 6
00-015 WarszawaZwracam się z prośbą o wszczęcie postępowania zatwierdzenia programu nauczania religii wraz z serią podręczników.

Etap edukacyjny  
Autor (autorzy) programu  
Przewidywany autor (autorzy) serii podręczników  
Przewidywany wydawca serii podręczników  
Tytuł programu  
Adres do korespondencji  Do niniejszego wniosku dołączam tekst programu zgodnego z § 2 ust. 1 Regulaminu zatwierdza-nia programów nauczania i podręczników w szkolnym nauczaniu religii dzieci i młodzieży (w 3 egzemplarzach), zarys ogólnej koncepcji podręczników (w 3 egzemplarzach), autorecenzję autora(ów) programu (w 3 egzemplarzach) i potwierdzenie wpłaty na konto Komisji.
Miejsce i data wysłania formularza
.......................................................

Podpis i pieczęć zgłaszającego wniosek
1) W nagłówku należy umieścić nazwisko i adres biskupa diecezjalnego lub adres wydziału teologicznego z nazwiskiem dziekana.do góry

Zgłoszenie podręcznika do zatwierdzenia na terenie całej Polski

Wnioskodawca2)
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................Komisja Wychowania Katolickiego
Biuro Programowania Katechezy
Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 6
00-015 WarszawaZwracam się z prośbą o kontynuowanie postępowania zatwierdzenia programu nauczania religii wraz z serią podręczników.

Etap edukacyjny i klasa  
Data wystawienia i numer pisma Zespołu ds. oceny programów nauczania religii i podręczników katechetycznych o pozytywnym zakończeniu wstępnego etapu dopuszczenia programu  
Autor (autorzy) programu  
Autor (autorzy) podręcznika  
Wydawca podręcznika  
Tytuł podręcznika  
Adres do korespondencji  Do niniejszego wniosku dołączam wydruk podręcznika (szczotki) w 4 egzemplarzach i potwierdzenie wpłaty na konto Komisji.
Miejsce i data wysłania formularza
.......................................................

Podpis i pieczęć zgłaszającego wniosek
2) W nagłówku należy umieścić nazwisko i adres biskupa diecezjalnego lub adres wydziału teologicznego z nazwiskiem dziekana.do góry

Zgłoszenie programu do zarejestrowania (nadania numeru) na terenie diecezji


Komisja Wychowania Katolickiego
Biuro Programowania Katechezy

Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 6
00-015 Warszawa


Kuria Biskupia Diecezji .................... informuje, że na terenie diecezji obowiązuje diecezjalny program nauczania religii.

  • Autor (autorzy) programu: ..................
  • Program przeznaczony jest dla .................. etapu edukacyjnego.
  • Program będzie obowiązywał na terenie diecezji do czasu opracowania nowych podręczników.

 

Tekst programu zostaje przesłany w załączeniu.
Kuria Biskupia Diecezji .................. zwraca się o wpisanie ww. programu do wykazu programów i nadanie mu numeru.
do góry

Zgłoszenie podręcznika do zarejestrowania (nadania numeru) na terenie diecezji


Komisja Wychowania Katolickiego
Biuro Programowania Katechezy

Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 6
00-015 Warszawa


Kuria Biskupia Diecezji .................... informuje, że na terenie diecezji obowiązują następujące podręczniki do nauczania religii na .................... etapie edukacyjnym:

 

Klasa Autor podręcznika Tytuł podręcznika Wydawnictwo
       
       
       


Podręczniki zgodne są z programem przekazanym równocześnie Biuru Programowania Katechezy do wpisania do wykazu programów. Będą one obowiązywały na terenie diecezji .................... do czasu opracowania nowych podręczników. Wydruk podręczników zostaje przesłany w załączeniu.
Kuria Biskupia Diecezji .................... zwraca się o wpisanie ww. podręczników do wykazu podręczników i nadanie im numerów.